THỦ TỤC LẬP VĂN BẢN ỦY QUYỀN

Để làm thủ tục lập văn bản ủy quyền (hoặc xác nhận chữ ký trên các loại vặn bản tự lập khác như giấy tờ chối thừa kế tài sản, hợp đồng ủy quyền, giấy cho tặng tài sản…, người đứng ủy quyền phải có mặt trực tiếp tại Đại sứ quán từ 9h30 đến 12h00 cùng bản gốc các giấy tờ tủy thân (hộ chiếu, giấy CMT, giấy thông hành) và bản sao.

Lưu ý : ĐSQ chỉ xác nhận hành vi ký vào văn bản tại ĐSQ và không xác nhận các nội dung.), người đứng tên ủy quyền bắt buộc phải có mặt tại Đại sứ quán, xuất trình giấy tờ tùy thân và làm thủ tục lập văn bản, ký trước mặt người có trách nhiệm xác nhận chữ ký. Người lập văn bản không ký trước vào văn bản ủy quyền.
Mẫu văn bản ủy quyền có tại ĐSQ. Ngoài ra người lập ủy quyền có thể tự chuẩn bị văn bản theo mẫu hợp lệ, phù hợp với quy định của Việt Nam. Đối với các hợp đồng ủy quyền, cần sử dụng mẫu chung theo quy định của Bộ Tư pháp.
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng gọi theo số 01.44.14.64.00 (từ 9h30-12h00 và từ 14h00-18h00) hoặc 01.44.14.64.23 (từ 14h00-17h00).