GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KẾT HÔN TẠI CƠ QUAN HỘ TỊCH NƯỚC NGOÀI

Kể từ ngày 15/05/2013, tất cả các giấy chứng nhận kết hôn do một cơ quan thẩm quyền nước ngoài cấp (Thị chính Pháp, ĐSQ hoặc Lãnh sự nước ngoài tại Pháp) phải được ghi vào sổ hộ tịch tại Đại sứ quán để được cấp giấy chứng nhận kết hôn và công nhận tại Việt Nam.

Một trong hai vợ chồng phải trực tiếp nộp hồ sơ tại ĐSQ (từ 9h30 đến 12h00) bao gồm :

1. Mẫu tờ khai đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn tại cơ quan hộ tịch nước ngoài (tải mẫu tại đây) ;
2. Bản sao trong vòng 3 tháng Giấy chứng nhận kết hôn do cơ quan hộ tịch nước ngoài cấp. Đối với giấy chứng nhận kết hôn do một nước thứ ba cấp, bản sao phải được hợp pháp hóa tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sứ quán nước đó tại Pháp.
3. Bản sao giấy khai sinh trong vòng 3 tháng của hai bên vợ chồng ;
4. Bản sao hộ chiếu và giấy tờ cư trú hợp lệ của hai vợ chồng.

Nhận giấy chứng nhận: hai bên đương sự phải có mặt trực tiếp tại Đại sứ quán để ký vào sổ hộ tịch và giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Không nhận hồ sơ và trả kết quả qua đường bưu điện.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ với Đại sứ quán theo các số điện thoại sau đây 01.44.14.64.23 (14h00-17h00) hoặc 01.44.14.64.00 (9h00-12h00, 14h00-18h00)