THỦ TỤC KHAI SINH TẠI ĐẠI SỨ QUÁN CHO TRẺ CÓ CHA MẸ CHỈ CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Trẻ sinh ra là con của hai bên cha mẹ có quốc tịch Việt Nam (có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng, và không có quốc tịch nước ngoài) phải được làm thủ tục đăng ký khai sinh tại Đại sứ quán trong vòng 60 ngày kể từ khi sinh và trước khi làm các thủ tục tại Mairie để tránh xung đột pháp luật về hộ tịch với nước sở tại (thời gian vừa qua, nhiều cha mẹ trẻ đã làm thủ tục khai sinh cho trẻ tại Mairie ở Pháp hoặc nước thứ ba trước khi làm thủ tục tại ĐSQ dẫn đến việc các cơ quan này yêu cầu ĐSQ thông báo và giải thích xung đột pháp luật về hộ tịch giữa Việt Nam và các nước này, thậm chí xảy ra tranh chấp trong việc ghi chú các thay đổi hộ tịch lên giấy khai sinh của trẻ, tên trẻ được ghi trên giấy khai sinh…) Trong trường hợp đăng ký khai sinh sau 60 ngày kể từ khi sinh, trên giấy khai sinh của trẻ sẽ có ghi chú « đăng ký khai sinh quá hạn ». Thủ tục hiện hành nêu tại hướng dẫn này được áp dụng từ ngày 01/06/2012 và cập nhật thường xuyên.

ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH, ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH, CẤP GIẤY THAY THẾ GIẤY KHAI SINH, GIẤY CHỨNG NHẬN HỘ TỊCH

Người có quốc tịch Việt Nam đã đăng ký khai sinh tại Đại sứ quán có thể đề nghị đăng ký lại việc sinh và cấp lại bản chính giấy khai sinh và giấy chứng nhận hộ tịch (attestation de concordance) dựa trên các giấy tờ do người đề nghị cung cấp và hồ sơ lưu tại Đại sứ quán.