ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH, ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH, CẤP GIẤY THAY THẾ GIẤY KHAI SINH, GIẤY CHỨNG NHẬN HỘ TỊCH

Người có quốc tịch Việt Nam đã đăng ký khai sinh tại Đại sứ quán có thể đề nghị đăng ký lại việc sinh và cấp lại bản chính giấy khai sinh và giấy chứng nhận hộ tịch (attestation de concordance) dựa trên các giấy tờ do người đề nghị cung cấp và hồ sơ lưu tại Đại sứ quán.

 Ngừời yêu cầu có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện (lệ phí sẽ không được hoàn trả nếu hồ sơ không hợp lệ, ĐSQ sẽ có văn bản trả lời rõ lý do từ chối). Các giấy tờ tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt theo quy định pháp luật của Việt Nam về công chứng/chứng thực bản dịch, trường hợp dịch hồ sơ qua Traducteur assermenté thì các giấy tờ phải được chứng nhận lãnh sự (légalisation) tại Bộ Ngoại giao Pháp.

 1. Đăng ký lại khai sinh

Hồ sơ gồm:

 1. Bản sao giấy khai sinh cũ (bản gốc để đối chiếu nếu có);
 2. Tờ khai đề nghị đăng ký lại khai sinh;
 3. Bản sao và bản chính hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ thay thế (thẻ căn cước, giấy CMND...);
 4. Bản sao và bản chính giấy tờ cư trú hợp lệ tại Pháp
 5. Giấy tờ, tài liệu khác trong đó có các thông tin liên quan đến nội dung khai sinh của người đó;
 6. Trường hợp đã nhập quốc tịch nước ngoài mà hộ chiếu Viêt Nam còn giá trị sử dụng, người đề nghị phải cung cấp giấy tờ nhập quốc tịch nước ngoài hoặc hộ chiếu mang quốc tịch nước đó. Trường hợp đã nhập quốc tịch nước ngoài mà hộ chiếu Việt Nam không còn giá trị sử dụng, người đề nghị phải làm thủ tục xác minh quốc tịch Việt Nam.
 7. Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì ngoài các giấy tờ phải có văn bản xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha - con, mẹ - con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang quản lý.

2. Đề nghị cấp lại bản chính giấy khai sinh

Người có yêu cầu cấp lại bản chính giấy khai sinh (hoặc cha mẹ) trình diện tại Đại sứ quán, nộp hồ sơ gồm:

 1. Bản sao giấy khai sinh cũ do ĐSQ cấp;
 2. Tờ khai đề nghị cấp lại bản chính giấy khai sinh;
 3. Bản sao và bản chính hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ thay thế (thẻ căn cước, giấy CMND...);
 4. Bản sao và bản chính giấy tờ cư trú hợp lệ tại Pháp.

3. Đề nghị cấp giấy tờ chứng nhận hộ tịch

 1. Bản sao giấy khai sinh (bản gốc để đối chiếu nếu có);
 2. Tờ khai đề nghị cấp giấy chứng nhận hộ tịch (một bản có dán ảnh) ghi rõ nội dung yêu cầu (chứng nhận họ, tên, chứng nhận thay đổi họ, tên, ngày tháng năm sinh, tên cha mẹ, quan hệ huyết thống với cha me, anh chị em ruột, giấy thay thế giấy khai sinh - “Tenant lieu de l’acte de naissance”);
 3. Bản sao và bản chính hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ thay thế (thẻ căn cước, giấy CMND...);
 4. Bản sao và bản chính giấy từ cư trú hợp lệ tại Pháp.
 5. Các giấy tờ khác tùy từng trường hợp theo yêu cầu cụ thể của người đề nghị.

4. Thời gian làm việc :

Từ 9h30-12h các ngày thứ Ba và thứ Năm, trừ các ngày lễ.

 

Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn và đặt lịch hẹn (nêu rõ họ tên, số giấy tờ tuỳ thân, thủ tục cần làm) theo địa chỉ e-mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. hoặc gọi điện vào số điện thoại : 01.44.14.64.23 (14h00 – 17h00 từ thứ Hai đến thứ Năm)

*Lưu ý : Trường hợp có nhu cầu nộp hồ sơ ngoài giờ quy định phải báo trước, chỉ đến Đại sứ quán làm thủ tục khi có thông báo đồng ý của bộ phận liên quan qua e-mail hoặc điện thoại và phải trả thêm chi phí dịch vụ hành chính ngoài giờ

5. Lệ Phí :

- Tham khảo Thông tư 264/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016

      - Trường hợp hồ sơ có các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài chưa được dịch công chứng sang tiếng Việt thì phải bổ sung 30 euro/trang phí dịch thuật và công chứng để hoàn thiện hồ sơ đăng ký lại khai sinh

- Trường hợp đương sự có nhu cầu nhận kết quả qua đường bưu điện phải trả thêm phí: 15 euro/lần kèm theo bordereau recommandé ghi rõ địa chỉ. Ngày gửi bưu điện tính từ ngày hẹn trả kết quả, Đại sứ quán không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp bưu điện làm thất lạc hồ sơ hoặc gửi chậm. Trường hợp bưu điện gửi trả lại do lỗi của đương sự (ghi sai địa chỉ, chuyển nhà, gửi nhưng không có người nhận...) thì phải bổ sung phí bưu điện cho lần gửi tiếp theo.