GHI CHÚ VIỆC KHAI SINH CHO TRẺ EM ĐÃ ĐĂNG KÝ KHAI SINH TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI VÀ CẤP TRÍCH LỤC KHAI SINH

Trẻ sinh ra là con của hai bên cha hoặc mẹ có quốc tịch Việt Nam (có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng, và không có quốc tịch nước ngoài), đã đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, phải làm thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh (ghi chú khai sinh) để được cấp Trích lục khai sinh theo quy định pháp luật của Việt Nam.

Cha/mẹ hoặc người được ủy quyền có thể làm khai sinh cho trẻ. Người yêu cầu có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện (lệ phí sẽ không được hoàn trả nếu hồ sơ không hợp lệ, ĐSQ sẽ có văn bản trả lời rõ lý do từ chối). Các giấy tờ tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt theo quy định pháp luật của Việt Nam về công chứng/chứng thực bản dịch, trường hợp dịch hồ sơ qua Traducteur assermenté thì các giấy tờ phải được chứng nhận lãnh sự (légalisation) tại Bộ Ngoại giao Pháp. Đại sứ quán không tiếp nhận đồng thời hồ sơ làm thủ tục Ghi chú khai sinh và hồ sơ làm thủ tục hộ chiếu. Hồ sơ gồm :

  1. Tờ khai ghi chú khai sinh;
  2. Bản sao có chứng thực các giấy tờ để chứng minh về quốc tịch Việt Nam và giấy tờ cư trú của cha, mẹ. Nếu là bản chụp thì xuất trình bản chính để đối chiếu;
  3. Giấy khai sinh (acte de naissance – Copie Intégrale) do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp trong vòng 03 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ, xác nhận về việc trẻ em được sinh ra ở nước ngoài và quan hệ mẹ - con.
  4. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn). Nếu là bản chụp giấy chứng nhận kết hôn thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp cha mẹ có giấy chứng nhận kết hôn do cơ quan hộ tịch của Pháp hoặc cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự của nước khác tại Pháp cấp mà chưa được cơ quan hộ tịch của Việt Nam công nhận thì phải làm thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã đăng ký tại cơ quan hộ tịch của nước ngoài.
  5. Trường hợp trẻ em sinh ngoài giá thú (cha mẹ chưa đăng ký kết hôn) mà cha, mẹ có nguyện vọng ghi tên cha vào Giấy khai sinh của người con thì phải thủ tục cha nhận con. Nếu không có yêu cầu ghi tên cha vào Trích lục khai sinh thì không cần làm thủ tục này.

+       Trường hợp cha hoặc mẹ có quốc tịch nước ngoài thì phải có văn bản thỏa thuận của cha mẹ nhất trí lựa chọn quốc tịch Việt Nam cho con theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam; trường hợp cha, mẹ không nộp hồ sơ trực tiếp thì chữ ký trên văn bản thỏa thuận phải được chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của Pháp

+        Trường hợp cha-mẹ ủy quyền cho người khác làm Giấy khai sinh cho trẻ thì người được ủy quyền phải xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân còn giá trị sử dụng của người làm thủ tục đăng ký hộ tịch (hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp), giấy tờ chứng minh đang cư trú tại nước sở tại.

+        Trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện gửi kèm bordereau recommandé, lệ phí sẽ không được hoàn trả nếu hồ sơ không hợp lệ, ĐSQ sẽ có văn bản trả lời rõ lý do từ chối. Các văn bản có chữ ký của người đề nghị và Bản sao giấy tờ phải được chứng nhận bởi Tòa thị chính của Pháp. ĐSQ không chịu trách nhiệm đối với các giấy tờ gốc gửi qua bưu điện.

II. Thời gian làm việc :

Từ 9h30-12h các ngày thứ Ba và thứ Năm, trừ các ngày lễ.

III : Kết quả :

Nhận giấy kết quả trực tiếp tại Đại sứ quán hoặc qua đường bưu điện và phải trả phí bưu điện.

Kết quả bao gồm : 01 Trích lục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh.

IV : Lệ Phí :

- Lệ phí cấp Trích lục khai sinh: 20 euros

- Trường hợp giấy tờ nêu tại mục 3 bằng tiếng nước ngoài chưa được dịch công chứng sang tiếng Việt thì phải bổ sung 30 euro/trang phí dịch thuật và công chứng để hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp đương sự có nhu cầu nhận kết quả qua đường bưu điện phải trả thêm phí: 15 euro/lần kèm theo bordereau recommandé ghi rõ địa chỉ. Ngày gửi bưu điện tính từ ngày hẹn trả kết quả, Đại sứ quán không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp bưu điện làm thất lạc hồ sơ hoặc gửi chậm. Trường hợp bưu điện gửi trả lại do lỗi của đương sự (ghi sai địa chỉ, chuyển nhà, gửi nhưng không có người nhận...) thì phải bổ sung phí bưu điện cho lần gửi tiếp theo.