CẤP GIẤY KHAI SINH CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM SINH RA TẠI VIỆT NAM

Đại Sứ quán không cấp giấy khai sinh (bản gốc, bản sao, trích lục) cho công dân Việt Nam sinh ra tại Việt Nam và đã được cơ quan chức năng trong nước cấp giấy khai sinh. Trường hợp muốn xin lại các loại giấy này, đề nghị liên hệ trực tiếp với cơ quan đã đăng ký khai sinh trước đây (Ủy ban nhân dân phường/xã hoặc Quận/huyện...)