THỦ TỤC KHAI SINH TẠI ĐẠI SỨ QUÁN CHO TRẺ CÓ CHA MẸ CHỈ CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Trẻ sinh ra là con của hai bên cha mẹ có quốc tịch Việt Nam (có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng, và không có quốc tịch nước ngoài) phải được làm thủ tục đăng ký khai sinh tại Đại sứ quán trong vòng 60 ngày kể từ khi sinh và trước khi làm các thủ tục tại Mairie để tránh xung đột pháp luật về hộ tịch với nước sở tại (thời gian vừa qua, nhiều cha mẹ trẻ đã làm thủ tục khai sinh cho trẻ tại Mairie ở Pháp hoặc nước thứ ba trước khi làm thủ tục tại ĐSQ dẫn đến việc các cơ quan này yêu cầu ĐSQ thông báo và giải thích xung đột pháp luật về hộ tịch giữa Việt Nam và các nước này, thậm chí xảy ra tranh chấp trong việc ghi chú các thay đổi hộ tịch lên giấy khai sinh của trẻ, tên trẻ được ghi trên giấy khai sinh…) Trong trường hợp đăng ký khai sinh sau 60 ngày kể từ khi sinh, trên giấy khai sinh của trẻ sẽ có ghi chú « đăng ký khai sinh quá hạn ». Thủ tục hiện hành nêu tại hướng dẫn này được áp dụng từ ngày 01/06/2012 và cập nhật thường xuyên.

Cha, mẹ hoặc người thân trẻ có thể đến làm khai sinh và xuất trình các giấy tờ sau:

  1. Tờ khai đăng ký khai sinh (mẫu mới áp dụng từ ngày 01/06/2012) cho trẻ được khai đầy đủ và do người đi đăng ký khai sinh ký tên. Trong trường hợp không phải cha hoặc mẹ của trẻ, phải ghi rõ quan hệ với trẻ. (Lưu ý : khi khai tên trẻ cần ghi rõ bằng tiếng Việt Nam có dấu theo trật tự HỌ trước, TÊN sau, nếu có khác so với giấy chứng sinh thì phải nghi rõ và yêu cầu người nhận ghi nhận sự khác biệt này. Việc có khác biệt tên giữa các giấy tờ này, và việc tên trẻ trên giấy khai sinh có dấu tiếng Việt cũng có hệ quả nhất định đối với cá thủ tục cần thiết khác tại Pháp, vì vậy cha mẹ cần lưu ý khi lựa chọn tên và cách đặt tên, họ cho trẻ.
  2. Bản sao và bản gốc giấy chứng sinh do bệnh viện nơi trẻ được sinh cấp, hoặc giấy tờ hợp lệ khác thay thế cho giấy chứng sinh. (Trường hợp trẻ đã được khai sinh tại Mairie hoặc của nước thứ ba, cần nộp bản sao đầy đủ - copie intégrale – của giấy khai sinh do Marie hoặc Cơ quan đại diện nước thứ ba cấp. Trong trường hợp này, cha mẹ làm thủ tục Ghi sổ hộ tịch việc khai sinh tại cơ quan hộ tịch nước ngoài với quy trình tương tự.)
  3. Bản sao giấy đăng ký kết hôn của cha mẹ do Việt Nam cấp hoặc bản sao giấy chứng nhận ghi sổ hộ tịch việc kết hôn tại cơ quan hộ tịch nước ngoài do ĐSQ Việt Nam cấp. (Trong trường hợp cha mẹ không cung cấp giấy đăng ký kết hôn, cha của trẻ phải làm thủ tục nhận con sinh ra là con của mình với sự đồng ý của người mẹ trước khi làm đăng ký khai sinh, trong hồ sơ lưu của trẻ sẽ có ghi chú « trẻ sinh ngoài giá thú ». Trường hợp cha mẹ đã kết hôn tại Marie của Pháp, của nước thứ ba, hoặc tại cơ quan đại diện của nước thứ ba tại Pháp, cha mẹ cần phải làm thủ tục Ghi sổ hộ tịch việc kết hôn tại cơ quan hộ tịch nước ngoài trước khi làm khai sinh cho trẻ).
  4. Bản sao hộ chiếu và giấy tờ cư trú hợp lệ của cha mẹ cùng bản gốc để đối chiếu. Nếu cha mẹ trẻ không trực tiếp nộp hồ sơ, bản sao hộ chiếu và thẻ cư trú phải được Mairie địa phương nơi cha mẹ trẻ cư trú công chứng – copie conforme.
  5. Trường hợp muốn nhận trả giấy khai sinh qua bưu điện, người nộp cần chuẩn bị bì thư ghi rõ địa chỉ người nhận.

Chỉ sau khi làm giấy khai sinh tại ĐSQ trẻ mới mang quốc tịch Việt Nam và được làm hộ chiếu Việt Nam. Trong trường hợp cha mẹ đề nghị nộp hồ sơ làm hộ chiếu cho trẻ ngay, cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp mới hộ chiếu (xem hướng dẫn đề nghị cấp mới hộ chiếu Việt Nam) và đề nghị người tiếp nhận kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và chuyển bộ phận cấp hộ chiếu sau khi có giấy khai sinh của trẻ.

Để biết thêm chi tiết, đề nghị gọi số điện thoại 01.44.14.64.00 (từ 9h00 đến 12h00) hoặc số 01.44.14.64.23 (vào các buổi chiều từ 14h00 đến 17h00).

Tải tờ khai đăng ký khai sinh tại đây : bản .docbản pdf