ĐĂNG KÝ KẾT HÔN GIỮA NGƯỜI MANG QUỐC TỊCH PHÁP VỚI CÔNG DÂN VIỆT NAM TẠI VIỆT NAM

Việc đăng ký kết hôn giữa công dân Pháp và công dân Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam thuộc thẩm quyền duy nhất của Sở Tư pháp các tỉnh hoặc thành phố nơi bên nam nữ là công dân Việt Nam cư trú. Lưu ý : các cấp xã, huyện không có thẩm quyền đăng ký kết hôn trong những trường hợp này. Hồ sơ nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp tỉnh/thành phố, gồm:

 

1. Giấy chứng nhận độc thân của hai bên đương sự (được cấp không quá 3 tháng cho đến ngày nộp hồ sơ). Nếu đã từng kết hôn, cần có thêm quyết định của tòa án (trường hợp ly dị) hoặc giấy chứng tử (trường hợp vợ hoặc chồng trước đây đã chết). Đối với bên đương sự có quốc tịch Pháp, nếu đồng thời có quốc tịch Việt Nam thì phải có Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân do Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cấp (Xem thủ tục cấp Giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân) ;
2. Giấy khai sinh của hai bên đương sự;
3. Giấy chứng nhận sức khỏe đủ điều kiện kết hôn của hai bên đương sự (được cấp không quá 3 tháng cho đến ngày nộp hồ sơ, xác nhận tình trạng mắc bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục, HIV và các bệnh tâm thần);
4. Bản sao 2 trang đầu của hộ chiếu của hai bên đương sự
5. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn của đương sự có quốc tịch Pháp (do Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội  hoặc Tổng lãnh sự quán Pháp tại Tp. Hồ Chí Minh cấp).
Các giấy tờ nêu trên cần được dịch sang tiếng Việt bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam như Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam, Sở Ngoại vụ Tp. Hồ Chí Minh hoặc của ĐSQ Pháp tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Tp. Hồ Chí Minh.