CẤP GIẤY KHAI SINH CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM SINH RA TẠI VIỆT NAM

Đại Sứ quán không cấp giấy khai sinh (bản gốc, bản sao, trích lục) cho công dân Việt Nam sinh ra tại Việt Nam và đã được cơ quan chức năng trong nước cấp giấy khai sinh. Trường hợp muốn xin lại các loại giấy này, đề nghị liên hệ trực tiếp với cơ quan đã đăng ký khai sinh trước đây (Ủy ban nhân dân phường/xã hoặc Quận/huyện...)

GHI CHÚ VIỆC KHAI SINH CHO TRẺ EM ĐÃ ĐĂNG KÝ KHAI SINH TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI VÀ CẤP TRÍCH LỤC KHAI SINH

Trẻ sinh ra là con của hai bên cha hoặc mẹ có quốc tịch Việt Nam (có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng, và không có quốc tịch nước ngoài), đã đăng ký khai sinh tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, phải làm thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh (ghi chú khai sinh) để được cấp Trích lục khai sinh theo quy định pháp luật của Việt Nam.

ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH, ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI BẢN CHÍNH GIẤY KHAI SINH, CẤP GIẤY THAY THẾ GIẤY KHAI SINH, GIẤY CHỨNG NHẬN HỘ TỊCH

Người có quốc tịch Việt Nam đã đăng ký khai sinh tại Đại sứ quán có thể đề nghị đăng ký lại việc sinh và cấp lại bản chính giấy khai sinh và giấy chứng nhận hộ tịch (attestation de concordance) dựa trên các giấy tờ do người đề nghị cung cấp và hồ sơ lưu tại Đại sứ quán.

THỦ TỤC KHAI SINH TẠI ĐẠI SỨ QUÁN CHO TRẺ CÓ CHA MẸ CHỈ CÓ QUỐC TỊCH VIỆT NAM

* Khi cần thiết, cán bộ thụ lý hồ sơ có thể yêu cầu xuất trình thêm các giấy tờ bổ sung

Trẻ sinh ra là con của hai bên cha hoặc mẹ có quốc tịch Việt Nam (có hộ chiếu Việt Nam còn giá trị sử dụng, và không có quốc tịch nước ngoài) phải được làm thủ tục đăng ký khai sinh tại Đại sứ quán trong vòng 60 ngày kể từ khi sinh và trước khi làm các thủ tục tại chính quyền sở tại để tránh xung đột pháp luật về hộ tịch với nước sở tại (thời gian vừa qua, nhiều cha mẹ trẻ đã làm thủ tục khai sinh cho trẻ tại Mairie ở Pháp hoặc nước thứ ba trước khi làm thủ tục tại ĐSQ dẫn đến việc các cơ quan này yêu cầu ĐSQ thông báo và giải thích xung đột pháp luật về hộ tịch giữa Việt Nam và các nước này, thậm chí xảy ra tranh chấp trong việc ghi chú các thay đổi hộ tịch lên giấy khai sinh của trẻ, tên trẻ được ghi trên giấy khai sinh…)

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN CHA, MẸ, CON

Việc đăng ký nhận cha, mẹ, con chỉ được tiến hành, nếu bên nhận và bên được nhận đều còn sống vào thời điểm nộp đơn yêu cầu, tự nguyện và không có tranh chấp, không được trái với pháp luật của Pháp. Nếu có tranh chấp thì phải có phán quyết của toà án có thẩm quyền.